• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Dispecerat 05-21h
  • 0736.394.080
  • Juridic/Resurse Umane
  • 0736.394.080- Pentru inchirieri curse ocazionale, spatiu publicitar, diverse

Dezvoltare

Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Vaslui, prin implementarea de soluții ecologice de mobilitate la nivelul transportului public în zona de acțiune urbană până în 2015 în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață "sănătoase" la nivelul zonei de acțiune urbană pentru comunitate şi investitori, prin iluminat, contribuind astfel la îmbunătățirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creşterea calității vieții şi la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific: implementarea de soluții ecologice de mobilitate în condiții plăcute şi de siguranță, prin dezvoltarea transportului public ecologic, prin reabilitarea şi extinderea liniei de troleibuz, şi reabilitarea şi extinderea sistemului public de iluminat în spiritul eficienței energetice, la nivelul zonei de acțiune urbană şi implementarea soluțiilor de intermodalitate pentru eficientizarea sistemului de transport public din municipiul Vaslui, pe parcursul a 21 luni, prin:

·  Reabilitare a 9.550 m linie de troleibuz şi extindere linie de troleibuz cu 4.000 m:

·  Reabilitare linie troleibuz pe str. Decebal, str. Stefan cel Mare, str. Republicii;

·  Extindere linie troleibuz: pe str. Stefan cel Mare şi Şos. Națională;

· Crearea unui terminal intermodal pe o suprafață de 19.505 Mp, pe Str. Decebal, cu următoarele caracteristici: Ac corp C1 (clădirea principală cu funcțiunea terminal intermodal) = 845,36 mp; Ad corp C1 = 1072, 12 mp; Ac=Ad Corp C2 (clădirea secundară cu funcțiunea vestiare pentru personal) = 110,40 mp; Ac=Ad Stație spălare= 160,0 mp.

Necesitatea creării Terminalului Intermodal

Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor bine definite la nivel de zonă de acțiune urbană şi municipiu, prin crearea/reabilitarea/modernizarea de infrastructurii urbane (reabilitarea şi extinderea infrastructurii urbane de transport şi ilumnat public din municipiul Vaslui):

In special, în mod direct, la nivelul zonei de acțiune urbană, proiectul satisface următoarele nevoi, ca şi efect direct al implementării acestuia:

- Extinderea liniei de troleibuz în partea de Nord a municipiului, pe strada Ştefan cel Mare

- Modernizarea reţelei de transport în comun, asigurarea confortului în mijloacele de transport în comun.

În general, în mod indirect, la nivelul zonei de acțiune urbană, care coincide cu întreg municipiul Vaslui, proiectul satisface următoarele nevoi, ca şi efect direct al implementării acestuia:

- Creşterea investiţiilor pentru iluminatul public

- Facilitarea accesul la reţeaua de transport în comun pentru rezidenţii zonei de acţiune urbană

Proiectul rezultă ca implicit din potențialul de dezvoltare identificat.

În special, în mod direct, la nivelul zonei de acțiune urbană, astfel:

- Reţelele de curent electric au o capacitate suficientă pentru numărul de utilizatori existenţi momentan.

În general, în mod indirect, la nivelul municipiului, astfel:

- Un grad relativ mediu de mulţumire referitor la iluminatul public

Proiectul va avea ca rezultate: îmbunătățirea mediului stradal şi a infrastructurii publice, fluidizarea traficului, creşterea siguranței în transport, reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanți auto, conform analizei SWOT a Regiunii Nord – Est, rezultă slaba dezvoltare a transporturilor şi comunicațiilor datorate amplasării periferice a regiunii.

Rețeaua regională de căi rutiere nu este adaptată la cerințele traficului european iar cea pentru transport feroviar nu este modernizată conform standardelor europene. Punerea în valoare şi îmbunătățirea infrastructurii urbane, prin reabilitare, modernizare şi extindere linie troleibuz şi crearea unui terminal intermodal, precum şi reabilitarea şi extinderea liniei de iluminat public va contribui la îmbunătățirea imaginii acestui oraş, şi implicit, la atragerea turiştilor şi investitorilor străini.

Beneficii economice rezultă în urma proiectului de investiții "Reabilitare, modernizare şi extindere infrastructură de transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum şi reabilitare, extinderea iluminatului public în Municipiul Vaslui":

·  fluidizarea traficului,

·  creşterea siguranței în transport,

·  reducerea poluării aerului,

·  reducerea consumului de carburanți auto,

·  timpul redus de călătorie;

·  fluența circulației de vehicule şi pietoni cu minimum de consum de energie şi timp, de siguranță şi confort;

·  îmbunătățirea mediului stradal şi a infrastructurii publice în scopul impulsionării creşterii investițiilor de către proprietarii publici sau privați în modernizarea clădirilor, în scopul creşterii atractivității în zona de acțiune urbană, atât pentru locuitori cât şi pentru vizitatori prin dezvoltarea suplimentară a magazinelor, restaurantelor, cafenelelor şi a altor activități economice şi de birouri, contribuind astfel la creşterea economiei locale;

·  facilitarea mobilității populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;

·   crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecției mediului.